Årsrapporten for 2017 er klar

Styret i Kirkelig dialogsenter vedtok årsrapporten for 2017 i styremøtet 9. februar.

KDs syvende år har, som det framgår av årsrapporten, vært et år preget av mye aktivitet og mange prosjekter. Kort oppsummert kan vi trekke fram følgende:

  • Arbeidet med dialogisk menighet-kursene har fortsatt, og har i løpet av året også blitt utvidet med et nytt samtaleopplegg for kirkelig ansatte som jobber med dialog.
  • KD har blitt mer involvert i undervisning og oppfølging av Dialogpilotene fra og med høsten 2017
  • Vi har redigert og trykket opp en ny utgave av ressursmateriellet ”Homo, hore, jøde, terrorist, svarting – sier vi”
  • KD har vært sterkt involvert i arbeidet med den nasjonale satsingen på dialog, på oppdrag og i samarbeid med Mellomkirkelig råd

Du kan lese årsrapporten i sin helhet her: 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom