Bli dialogpilot!

OSLO: Nå kan du bli dialogpilot! Søknadsfrist 1. juni.

Er du mellom 19 og 30 år, interessert i tros- og livssynsdialog og ønsker å lære mer? Er du opptatt av temaer som fordommer og identitet, og ønsker du å bidra til å legge til rette for samtaler om dette blant og med ungdom? Bli dialogpilot!

Dialogpilotene er et deltidsstudium ved Universitetet i Oslo over to semestre. Studiet gir 20 studiepoeng, og består av en kombinasjon av teori og praksis.

Dialogpilotene ønsker å:

  • utdanne unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner til aktive dialogfasilitatorer: For å snakke med ungdommer om deres fordommer, tanker og følelser i dagens flerkulturelle samfunn
  • skape nettverk blant unge voksne og ungdom på tvers av tros- og livssynsgrenser
  • bidra til at ungdommer kan utvikle egen identitet uten at det går på bekostning av andre
  • forebygge utenforskap, intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger
  • fremme tros- og livssyndialog og dialogisk metode
  • skape et mer raust og mangfoldig samfunn

Høres dette spennende ut? Send en søknad til claudia(krøllalfa)dialogpilotene.no 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom