Kan hellige tekster fremme forsoning?

Hvordan kan hellige tekster fremme forsoning og fred? Hva skjer når vi fokuserer på det som er felles – ikke ulikhetene? Vi leser og forstår våre hellige tekster med utgangspunkt i våre liv. Men hva sier de oss egentlig om hva vi tror på? Hvordan er vår tolkning av tekster med på å farge vår tro, vår identiet, våre holdninger og handlinger?

Dialog- og fortellingsverksted arrangeres av Dialogtreff for unge voksne, som gjennom de siste tre årene har prøvd å nå hverandres teksttradisjoner gjennom dialog og felles samtaler om tro.

PROGRAM:

12.45 DØRENE ÅPNES

13:00 FORTELLINGER FRA ISLAM

Mehda Zolfaqari forteller

Mehda Zolfaqari er forteller og opptatt av hvordan de hellige fortellingene kan brukes i dialog mellom ulike trosretninger. Hun vil fortelle om Skapelsesberet- ningen i Islam og fortellingen om Josef og Potifars kone.

13:30 FORTELLINGER FRA JØDISK & KRISTEN TRADISJON

Svein Tindberg forteller

Svein Tindberg er skuespiller og kjent for sine tolkninger av Markusevangeliet og sin beretning om ”Abrahams barn”. Han vil dele noe fra ”Abrahams barn” og fortelle om Isak/Ismael, Hagar, ofringen av Isak og tårnet i Babel.

14:00 PLENUMSSAMTALE OM FORTELLINGENE

Vi deler asssosiasjoner og reaksjoner på det vi har hørt

14.45 GRUPPESAMTALER

Dialog i grupper hvor ulike tema fra fortellingene løftes frem

16:00 SLUTT

Arrangementet er åpent for alle, men retter seg primært mot unge voksne. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom