Dialogisk menighet

Nytt kurs pågår januar - november 2017

DIALOG I MENIGHETEN

Oslo er i endring. Menighetene i Oslo og på østlandet har tros- og livsynsmangfoldet i sitt lokal- miljø. Oslo er en spennede by å være kirke i. Svært mye er i endring og endringen skjer raskt, også i forhold til tros- og livssysnsmangfoldet i byen.

Kurs for hvem?
Også i 2017 tilbyr vi kurset Dialogisk menighet. To eller tre frivillige eller ansatte fra hver menighet deltar.

Kurset er lagt opp til å være et lavterskeltilbud, du trenger ingen tidligere dialogerfaring for å delta på kurset, men det forventes oppmøte på hele kurset. Deltagerne kan være ungdomsledere, MR-repre- sentanter, medlemmer av diakonutvalg, asnatte, korledere, nysgjerrige og interesserte i dialog og lokalsamfunnet generelt. 

Kursbeskrivelse

Dialogisk menighet gir en innføring i hva dialog egentlig er. Men viktigst av alt er at kurset en utfordring om å bli kjent med mangfoldet i eget lokalmiljø, om det er i Bærum, på Grorud eller Moss. Vi ønsker å finne ut hva annerledes troende ten- ker om egen tro og praksis, om lokalmiljø og om kirken. Kan lokalmenigheten lære noe ved å lytte til slike tanker og erfaringer?

Kurset utfordrer også deltagerne til diapraksis, dialog som samhandling, i menigheten. Deltager- ne skal etter endt kurs være i stand til å arrangere dialogtiltak i sin menighet. En studietur til Göteborg eller København inn- går i kurset, for å lære litt om hvordan søsterme- nigheter i våre naboland arbeider med tros- og livsynsdialog. 

Studieturen går i år til Gøteborg

Påmeldingsfrist for kurs i 2018: 30. november 2017
KD@kirkeligdialogsenter.no

Fakta:

Anbefalt 2-3 deltagere fra hver menighet 

- Av disse må minst en være frivillig i menigheten
- Maks en prest fra hver menighet

- Kurset utfordrer deltagerne til å lære om tros- og livsynsdialog og til å gjøre dialog i praksis
- Kurset strekker seg over ett år med 5 sam- linger på 4,5 timer hver gang, det blir servert middag på hver samling

- Studiereise med én overnatting til Göteborg eller København
- Kursavgiften dekker alle kostnader og betales av menigheten

- Kursavgift:
- Oslo: 4000,-  
(Inkludert studietur)

- Andre bispedømmer: 7500,- 
(Inkludert studietur) 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom