Dialogisk menighet

Nytt kurs starter i Oslo i januar. Meld deg på innen 8. januar 2018!

Vi lever i et samfunn preget av stort mangfold og store endringer. Menighetene i Oslo og på Østlandet har tros- og livssynsmangfoldet i sitt lokalmiljø. Hvordan angår det kirken? Hva gjør det med oss, teologien vår, og fellesskapet vårt? Hvorfor og hvordan kan tros- og livssynsdialog være en del av menighetens tenkning og arbeid?

Kurs for hvem?

I 2018 tilbyr vi kurset Dialogisk menighet. To eller tre frivillige og ansatte fra hver menighet kan delta. Du trenger ingen tidligere dialogerfaring, men det forventes oppmøte på hele kurset. Deltakerne kan være ungdomsledere, MR-representanter, medlemmer av diakoniutvalg, ansatte, korledere, nysgjerrige og interesserte i dialog og i lokalsamfunnet generelt.

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i hva dialog er og utfordrer deltakerne til å bli kjent med mangfoldet i eget lokalmiljø, blant annet gjennom oppgaver som blir gitt underveis i kurset. 

Vi ønsker å finne ut av hva de som ikke er kirkemedlemmer tenker om egen tro og praksis, om lokalmiljøet og om kirken. Kan lokalmenigheten lære noe ved å lytte til slike tanker og erfaringer? Kurset utfordrer også deltakerne til diapraksis - dialog som samhandling - i menigheten. Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å arrangere et dialogtiltak i egen menighet.

En studietur til Gøteborg eller København inngår i kurset.

Kursdeltakerne blir fordelt på enten tirsdager eller torsdager. Om det er spesielle ønsker om kursdag, ta gjerne kontakt med oss så skal vi gjøre vårt beste for å imøtekomme dette. Vi anbefaler at deltakere fra samme menighet deltar på samme dag.

Datoer

Med forbehold om endringer ser programmet slik ut:

1. kurskveld og oppstart: tirsdag 23. eller torsdag 25. januar

2. kurskveld: tirsdag 13. eller torsdag 15. mars

3. kurskveld: tirsdag 29. eller torsdag 31. mai

Studietur: 15.-16. september eller 22.-23. september

4. kurskveld: tirsdag 16. eller torsdag 18. oktober

5. kurskveld: tirsdag 13. eller torsdag 15. november

Tid og sted

Kurset finner sted fra kl 16:30-21:00 i våre lokaler på Olaf Ryes plass 7, Grünerløkka. Inkludert i kursavgiften er middag alle kurskvelder.

Kursavgift

Kursavgiften dekker alle kostnader og betales av menigheten.

For menigheter i Oslo bispedømme: kr 4000,- pr deltaker (inkludert studietur)

For menigheter fra andrebispedømmer: kr 7500,- pr deltaker (inkludert studietur)

Dersom det er ønske om en ekstra natt på studieturen, påløper det ekstrakostnader for dette.

Påmeldingsfrist mandag 8. januar 2018

Påmelding til kd(@)kirkeligdialogsenter.no eller telefon 22 80 58 58

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom