Kursbeskrivelse – dialogisk menighet

Risikoteologi eller solid trosopplæring? Møte seg selv i den andre? Dialog i praksis!

Kirkelig dialogsenter i Oslo tilbyr nå for andre gang menigheter i Oslo bispedømme, samt menigheter i Borg, Tunsberg og Hamar, kurs i dialogpraksis. Kurset er en introduksjon til hvordan gjøre tros- og lissynsdialog i menighetene – og selvfølgelig hvorfor det er viktig. Vi ønsker å nå nysgjerrige, risikovillige og kunnskapstørste frivillige – fra menighetsråd, kor, diakoniutvalg, ungdomsarbeid, speideren, trosopplæringsarbeid, osv. – og ansatte i menighetene med et kurs for fremtidens folkekirke.

Hva læres på kurset?

I korthet skal kurset gi en innføring i

 • hva religionsdialog er,
 • hvorfor dialogarbeid er et viktig arbeid for menighetene og
 • hvordan vi kan gjøre dialog på en spennende måte

I tillegg får deltagerne gjennom kurset

 • mer kjennskap til lokalmiljøet,
 • bli kjent med deltagere og menigheter fra andre deler av det indre østlandsområdet,
 • studietur til Göteborg eller København og
 • ideer til nye måter å tenke om trosopplæring i menigheten

Ekstrabonus er kontakten mellom ansatte og frivillige gjennom kurset. Og ikke minst: to eller tre kompetente dialogaktører i menigheten etter endt kurs, som forstår hvordan menigheten kan komme i møte med alt fra nabotempel og moské til nyåndelig tenkning blant menighetens egne medlemmer.

Kurset er et lavterskeltilbud hvor ingen tidligere dialogerfaring er nødvendig. Det er aktuelt for alle menigheter, også de som har lav andel innvandrerreligioner representert i nærområdet. Mange menigheter har nyåndelige miljøer i nærmiljøet, som kanskje også er medlemmer av Den norske kirke, eller sterk grad av sekularisering, osv.

Prestene på Kirkelig dialogsenter har ledet kurs på alle nivåer tidligere, bl.a. for konfirmanter, kirkeakademier, prostier, menigheter og på universitetsnivå. Kurset avholdes i Oslo sentrum i Kirkelig dialogsenter sine lokaler på Olaf Ryes plass 7.

Fakta om kurset:

 • 2-3 deltagere fra de påmeldte menighetene
 • minst en frivillig fra hver menighet
 • maks en prest fra hver menighet
 • nedre aldersgrense på 17 år
 • maksimalt 14 deltagere på hvert av de parallelle kursforløpene (kursgruppe 1 & kursgruppe 2) 
 • kurset går over ni måneder
 • 5 samlinger på 4,5 timer hver – tirsdager fra kl. 16:30 - 21:00 (middag blir servert på kurset)
 • kurssted: Kirkelig dialogsenters lokaler på Olaf Ryes plass 7 (kan forekomme endringer)
 • studiereise med en overnatting til Göteborg eller København
 • kursavgiften er for menigheter i Oslo bispedømme et selvkosttilbud som dekker middager og studiereise (Kirkelig dialogsenter eies av Oslo bispedømme og Areopagos). Kurskostnader er totalt 4 000,- pr. deltager. 
 • kursavgiften for menigheter utenfor Oslo bispedømme er noe høyere og dekker middager og studiereise i tillegg til et honorar til KD: Kurskostnader er totalt 7 500,- pr. deltager.
 • Påmeldingsfrist (gjennom menigheten) er tirsdag 25. august til KD@kirkeligdialogsenter.no (telefon 22 80 58 58). Pr. september er det ennå noen ledige plasser igjen på kurset.

Kursdatoer (alle kursdagene faller på tirsdager):

Kursgruppe 1:

 • 15. september, 10. november, 1. mars, 26. april, 7. juni

Kursgruppe 2:

 • 22. september, 3. november, 8. mars, 19. april, 14. juni

Studieturer:

 • 22. - 24. januar 2016 (tentativ)
 • 5. - 7. februar 2016 (tentativ)

Studieturene går mest sannsynlig over to dager med én overnatting, men vi ber alle kursdeltagere om å holde av hele helgen. Studieturene går enten til København eller til Göteborg. Det er ennå ikke fastlagt hvilken studiegruppe som drar hvor, og hvilken helg som er knyttet til henholdsvis København eller Göteborg.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom