Nye kurs i Dialogisk menighet

Hvordan gjøre religionsdialog i praksis?

UNIKT TILBUD

Kurset har vært et unikt dialogisk tiltak i Oslo bispedømme. Ikke bare setter ansatte og frivillige i gang dialogisk aktivitet i menighetene. De møtes også på tvers av kirkens egne grenser mellom menigheter, prostier og bispedømmer.

Nå utlyser Kirkelig dialogsenter i Oslo kurset på ny. To nye kursgrupper med opp til 14 deltagere på hver kursgruppe kan melde seg på kurset gjennom sine menigheter. Oppstart er 15. september (kursgruppe 1) og 22. september (kursgruppe 2) 2016.

Kirkelig dialogsenter har laget en FLYER (kort tosidig reklameinfo) som du kan laste ned her:

og en litt mer utfyllende tosidig kursinformasjonsbrosjyre i A5-format som du kan laste ned her:

PÅMELDING

Frist for påmelding er torsdag 25. august 2016 til kd@kirkeligdialogsenter.no

Begge inneholder kortfattet informasjon om kurset som kan deles ut til menighetsråd, ansatte eller andre interesserte i menigheten. 

Noen tilbakemeldinger fra kursdeltagerne:

Kurset har gitt meg mange unike møter med mennesker som brenner for det de tror på på en god måte. Dette gjelder både [...] kursledere og alle de flotte menneskene innen ulike trosretninger [vi har fått] møte. Kurset har jeg allerede anbefalt for flere - for en som til daglig jobber mest med tall og statistikk er det flott å være med på et kurs som er mer utfordrende for troen, håpet og kjærligheten.
Erik Holmqvist, frivillig fra Grorud menighet.

For meg var studieturen det mest spanande. Ein får sjå metodar ein har lært og det me har snakka om verte brukt i praksis. Det å møte fleire personar med ulik religiøs bakgrunn og høyre korleis dei jobbar med dialog er utruleg lærerikt og ikkje minst inspirerande. Alle burde ta kurset! Ein får tid til å kartlegge området, intervjue spanande menneske i nærmiljøet og lytte og bli kjent med andre kyrkjelydsansatte og frivillige. 
Ingrid Elise Sigmundstad, Barne- og familiemedarbeider, Gamlebyen- og Grønland menighet.

Tema er relevant. Arbeidsformer, mindre grupper og plenum, er hensiktsmessig. Reisen til Sverige har gitt idéer til hva som kan gjøres her.
Kari Sverdrup, frivillig fra Grorud menighet.

Kurset har gitt meg:

  • En større forståelse for mangfold av ulike tros og livssyn i menighetens opptaksområde
  • Menigheten har en unik mulighet slik jeg ser det til å bli kjent med andre religioner og livssyn som ligger der som en ubrukt ressurs, men noen må åpne veien og invitere til dialog
  • Jeg har fått bekreftelse på at dette styrker mitt eget kristne livssyn, gjennom inkludering blir kirka tydelig på sitt kristne ståsted, det styrker kirkas plass i lokalmiljøet, uten å bli truet på noen som helst måte
  • Gjennom eget engasjement som har smittet over på samtlige i gruppen, har det vært spennende å utforske lokalmiljøet gjennom dialog i grupper, lytterunde, intervju, konkrete tiltak som matfestival og julemarked
  • Kurset som går over ett år, tar hensyn til at det ikke blir stress, vi har god tid til å arbeide i gruppen mellom kurskveldene
  • Resultatet har ført til at vi har blitt bedre kjent med hverandre og enkeltpersoner med ulike tros og livssyn i vårt eget lokalmiljø.
  • Veksel mellom å ha kurskvelder med foredrag og veiledning og praktiske øvelser mellom kurskveldene har vært verdifullt og lærerikt

En positiv gevinst av kurset er at dialogarbeidet vil fortsette i konkrete tiltak.
Anne Grete Orlien, frivillig fra Ellingsrud og Furuset menigheter. 

Er vi oss selv nok i menighetene? Et kurs til å reflektere, få ideer og svar, bli kjent med andre og  en utfordring til å tørre og trå over nye terskler, inkludere  og bli inkludert.
Bjørg Andås Ohnstad, frivillig fra Vardåsen menighet.

[Jeg] liker godt at vi reflekterer over hva dialog innebærer og blir utfordret til å gjøre konkrete dialogiske oppgaver. Intervjuet og studieturen var svært lærerike! Flott å møte andre som er opptatt av dialog og at vi på den måten kan utgjøre et nettverk. Gjennom kurset har jeg fått en tryggere teoretisk og teologisk begrunnelse for å drive dialog. Opplever at arbeidet i den lokale dialoggruppa på Høybråten blir satt inn i en større sammenheng. Jeg er blitt tryggere på at det vi holder på med lokalt er viktig og riktig!
Marianne Solbakken, frivillig fra Høybråten menighet.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom