Dialog i folkekirkene i Norden

Hvert halvannet år samles de nordiske folkekirkenes dialogarbeidere til konferanse om aktuelle utfordringer innen dialogarbeidet. Sist samling fant sted på Sigtunastiftelsen sitt konferansesenter utenfor Stockholm 26. - 28. mars 2014.

Neste samling finner sted utenfor Helsinki 28. - 30. september 2015.

Nettverksmøtene har funnet sted jevnlig de siste fem årene. Den første samlingen ble avholdt i forbindelse med Svenska kyrkans Forskardagar i 2009 på initiativ fra Centrum för Religionsdialog. Det ble da bestemt at en fagkonferanse skal avholdes hvert halvannet år og at ansvaret går på omgang blant de skandinaviske/nordiske landene. Tema innenfor hovedfeltet folkekirkene og tros- og livssynsdialog blir bestemt på slutten av hver konferanse for påfølgende konferanse. Konferansene (med tema) har vært som følger:

2009: Teologiska högskolan, Stockholm, (2. – ) 3. desember: «Religionsteologi och religionsmötets praktik» (avholdt på svensk som del av Svenska Kyrkans Forskningsdagar og i regi av Centrum för Religionsdialog).

2011: Lovisenberg, Oslo, 9. – 11. februar: «Theology in the Making» (avholdt på engelsk og i regi av Kirkelig dialogsenter).

2012: Vartov, København, 28.– 30. august: «Udfordringer og muligheder i det multikulturelle samfund» (avholdt på de skandinaviske språk og i regi av Folkekirke og Religionsmøde).

2014: Sigtunastiftelsen, Sigtuna utenfor Stockholm, 26. – 28. mars: «Nordiska folkkyrkor i ett mångreligiöst samhälle – lutherska perspektiv» (avholdt på de skandinaviske språk og i regi av Centrum för Religionsdialog).

2015: Sofia Cultural Center, Helsinki, 28.–30. september: «The Nordic Lutheran Folk Churches and New Spirituality» (avholdes på engelsk i regi av den evangelisk-lutherske kirke i Finlands Kikkohallituksen ulkoasiain osasto/ Department of International relations, Office for Global Mission).

Påmelding til det nordiske nettverksmøtet/konferansen
De som ønsker å delta sender påmelding direkte til arrangør og er selv ansvarlig for finansiering.Vi oppfordrer alle som melder seg på om å gi beskjed til oss på Kirkelig dialogsenter i Oslo, slik at det finnes en samlet liste over norske deltagere ett sted (hvor dere gjerne må henvende dere).Centrum för Religionsdialog i Sverige og Folkekirke og Religionsmøde i Danmark er ansvarlige på samme måte i sine respektive land.I Finland går dette via det mellomkirkelige råd («Department of International Relations»). Island har ennå ikke deltatt på konferansen, men får invitasjon hvert år.

Våre finske kolleger skriver:

You’ll find (with a little patience) the registration form at the page: http://www.lyyti.in/The_Nordic_Lutheran_Folk_churches_and_New_Spirityality_9534

Registration before the 4th of September 2015

Program: www.sakasti.fi/uskontojen_kohtaaminen

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom