Fullt hus på dialogmøte for unge voksne

Hvordan oppleves det å være religiøs i dagens Oslo? Dette var tema for dialogmøte for unge voksne i Majorstua kirke ondag 22. November. 

Bakgrunnen for møtet var den populære NRK-serien SKAM og den muslimske jenta Sana som fremstilles med en tydelig religiøs identitet. Serien skapte stort engasjement, både i avisspalter og sosiale medier - mange unge, med bakgrunn fra ulike religioner og livssyn fortalte at de kjente seg igjen i Sana og i hvordan det er å ha en religiøs identitet i samfunnet i dag. Derfor ville vi samle unge mennesker fra ulike religioner og livssyn for å samtale om tanker, følelser og erfaringer knyttet til det å ha en religiøs identitet.

Kvelden startet med en panelsamtale der unge jøder, muslimer og kristne delte sine erfaringer med å være jøde, muslim og kristen i dagens samfunn. Samtalen ble ledet av Marte Solbakken Leberg (ansatt i Kirkelig Dialogsenter og frivillig i Majorstua+). Paneldeltakerne Sara Barzinje (muslim), Simon Folgerø (jøde), Jacob Breda Antonsen (Kristen), Amir (muslim) og Ingrid Kristine Børset (Kristen) delte sine åpent sine erfaringer om hvordan de har opplevd å være kristen, muslim, eller jøde i dagens samfunn. Paneldeltakerne trakk fram bade positive og negative erfaringer. På den ene siden nevnte flere at de var takknemlige for å leve i Norge der de hadde religionsfrihet. På den andre siden hadde flere av paneldeltakerne opplevd fordommer knyttet til sin bakgrunn eller opplevd å måtte forsvare sin religion. Paneldeltakerne bidro til å sette i gang refleksjonen hos oss som var tilstede. Kanskje kunne vi kjenne oss igjen? Kanskje til og med hos en med en annen religion enn oss selv? Eller var paneldeltakernes opplevelser veldig ulike våre egne?

 Etterpå fulgte kanskje kveldens høydepunkt – for da fikk alle deltakerne bidra med sine erfaringer, refleksjoner og tanker. I smågrupper ble deltakerne bedre kjent med hverandre ved at de fortalte om seg selv og sine erfaringer. Det var god stemning og nesten vanskelig å avbryte de spennende samtalene da kvelden nærmet seg slutten.

 Vi håper å fortsette disse spennende samtalene i 2018. Denne gangen møttes vi i Majorstua kirke, i fremtiden håper vi å kunne besøke andre gudshus, for å på den måten bli bedre kjent med hverandre, hva som er viktig i livene våre og hvordan vi praktiserer vår tro i dagens samfunn.

 Til slutt må vi få takke alle som deltok, bade i panel og som deltakere i gruppesamtalene. Takk for det dere delte. Det er dere som er dialogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom