Kontaktgruppen for Islamsk Råd Norge og Den norske kirke

Kirkelig dialogsenter var den 11. februar 2015 vertskap for møte i Kontaktgruppen mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Kontaktgruppa har eksistert i snart 21 år. 

Gruppen har vært og er et viktig møtested for kontakten mellom kristne og muslimer i Norge, særlig på formelt nivå. Gruppen har flere viktige og spennende fellesuttalelser bak seg. Den siste fellesuttalelsen kom høsten 2011 og var en Islamsk/kristen fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme. Mer om Kontaktgruppen kan du lese på Kontaktgruppens egne hjemmesider

Fra Kirkelig dialogsenter møter daglig leder "ex officio" i gruppen.  

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom