Buddhistisk-kristen dialog

Den norske kirke har mange forskjellige kontaktfora, også for kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. Kirkelig dialogsenter er gjennom Mellomkirkelig råd for Den norske kirke ansvarlig fra kristen side for å drifte kontaktgruppen mellom Den norske kirke og Buddhistforbundet. 

Gruppen har møttes gjennom mer enn 20 år, og siden 2012 som en offesiell kontaktgruppe. Gruppen møtes 2-3 ganger i semesteret. Møtene blir alltid innledet med 20 minutter i meditativ stillhet.

Hvorfor dialog mellom kristne og buddhister? 

En grunnleggende viktig motivasjon bak møtene er en gjensidig nysgjerrighet på hverandres praksis og tanker om tro eller overbevisning. I tillegg har kontaktgruppen en viktig funksjon som kontaktsted på tvers av tro. For medlemmene av Den norske kirke i gruppen er det viktig å kunne lytte seg inn på erfaringer medlemmer av minoritetssamfunn, som de buddhistiske, gjør seg i storsamfunnet, og ta disse inn i sin tenkning om det å være majoritetskirke i Norge.    

Medlemmene i gruppen fra buddhistisk side er (økumenisk deltagelse gjennom Buddhistforbundet):

 

Medlemmene i gruppen fra kristen side er (deltagelse fra Den norske kirke):

Notto Reidar Thelle, Anne Anita Lillebø, Anne Hege Grung, Oddbjørn Leirvik, Margrete Kvalbein, Anne Berit Evang (i vikariat for Iselin Jørgensen). 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom