Norsk nettverkskonferanse 2019

Kirkelig dialogsenter i Oslo inviterer med dette til norsk nettverkskonferanse om dialog torsdag 11. april i Kirkens Hus. Konferansen arrangeres i samarbeid med Mellomkirkelig råd, og er et ledd i oppfølgingen av kirkemøtets vedtak om religionsmøte og dialog (KM 15/16). Vi oppfordrer alle bispedømmene til å være til stede på denne konferansen.

Tema for årets konferanse er religionsteologi

 

10.30   Registrering, kaffe

11.00   Åpning 

11.15   Orientering om status i arbeidet med nasjonal satsing på dialog v/ daglig leder i KD Oslo, Hanna Barth Hake og seniorrådgiver i Mellomkirkelig råd, Steinar Ims 

11.30   Tema: Religionsteologi 

Presentasjon av CPCEs dokument 

 og teologisk nemnds behandling av denne. Ved Kristin Graff- Kallevåg, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet og leder av Teologisk nemnd. 

Orientering om Bispemøtes behandling av dokumentet ved Christofer Solbakken generalsekretær for Bispemøtet 

Samtale i plenum

13.00   Lunsj

13.45   Erfaringsdeling fra de kirkelige dialogsentrene og Dialogforum Østfold 

14.45   Pause

15.00   Erfaringsdeling i grupper

16.30   Oppsummering av gruppesamtaler i plenum

17.00   Slutt

Påmelding sendes til Tonje Kristoffersen, tonje@kirkeligdialogsenter.no innen 29.mars

Dagen er gratis og inkluderer lunsj.

Send gjerne invitasjonen videre i deres nettverk. 

Velkommen til en spennende dag!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom