"-sier vi" er her i ny utgave!

Etter ett års redigeringsarbeid, er ressursmateriellet "homo, hore, jøde, terrorist, svarting - sier vi" kommet i ny utgave. 

Vi er glade for å være i mål med dette arbeidet og håper heftet vil bli tatt i bruk i kirke og i andre sammenhenger, sier dialogprest Iselin Jørgensen og daglig leder Hanna Barth Hake.

Vi registrerer med bekymring at det offentlige ordskiftet har blitt vesentlig endret siden dette materiellet ble utgitt første gang, og at fordommer og negative holdninger uttrykkes oftere og tydeligere både på nett og i andre sammenhenger - også i kristne miljøer. Dette gjelder i forhold til minoriteter generelt, men er særlig rettet mot muslimer og islam spesielt. Vi håper dette materiellet kan hjelpe kirkene i arbeidet mot rasisme og fremmedfrykt.

Nettsidene www.siervi.no blir også oppdatert så snart som mulig.

Heftet kan bestilles hos Kirkerådet, telefon nummer 23 08 12 00 eller post.kirkeradet@kirken.no 

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom