Skandinavisk religionsdialogkonferanse 22.-24. oktober

Velkommen til skandinavisk reigionsdialogkonferanse 22.-24. oktober 2018!

Konferansen avholdes i Københnavn. Temaet for årets konferanse er "Ritualer og religionsmøde - når religionsmøder flyttter ind i kirkerummet."

For program, påmelding og øvrig informasjon, se brosjyren her: https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/d/7/0/d/d70d39397aa23c1b1db3ce338b83e5ae2f8e2c4d/Skandinavisk%20Religionsdialog%20Konference%202018_web_7.pdf

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom