Ressurser

Vi samler erfaringer og refleksjoner fra dialogarbeid i det ganske land på disse sidene. Har du erfaringer fra dialogarbeid tar vi gjerne imot fortellinger og refleksjoner rundt dette. Send dem til oss på kd@kirkeligdialogsenter.no

Vi samler inn tekstgjennomganger og prekener med et dialogisk perspektiv. Hvordan leser vi bibeltekster dialogisk? Hva betyr mangfoldet for vår lesning av beretninger fra Bibelen?

Test
Når buddhistene har lysfest, er det Buddhas opplysning som feires. I kristentradisjonen er det en helgen ved navn Lucia som bærer lys i desembermørket.
…men i begge religioner males det glorier rundt helgenhodene, og de troende tenner lys på sine altre.
Margrete Kvalbein har snakket med to kvinner med lang fartstid i den 20 år gamle gruppa for buddhistisk-kristen dialog i Norge: Ani Könchog Lhamo og Anne Anita Lillebø.

««Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» – sier vi»

Ressursmateriell utarbeidet av KD i 2013 og i desember 2015 lagt ut i utvidet og bearbeidet form på nett. Materiellet gir hjelp til å arbeide mot fremmedfrykt og fordommer, og ble opprinnelig utarbeidet til arbeid blant ungdommer i Den norske kirke. Erfaring tilsier at både metodikk og tema er aktuelt for bruk i alle aldergrupper og alle tros- eller livssynssamfunn eller i (dialog)møter «på tvers». 

Hvor skal du lete for å finne ressurser om dialog? På denne siden har vi samlet noen lenker til samarbeidspartnere og andre som arbeider med dialog eller tilgrensende områder.  

Kirkelig dialogsenter i Oslo har tidligere eksistert under navnet dialogsenteret Emmaus, som ble dannet i 1991. 

Våre gamle Emmaussider har en del ressurser som kan være av interesse i påvente av at de blir overflyttet til våre nye nettsider. 

De ansatte ved Kirkelig dialogsenter har publisert noen artikler med dialog som tema. Vi vil etterhvert også lenke opp til aktuelle artikler av andre fagpersoner innenfor feltet dialog og dialogisk metode.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom