Artikler

Hva tenker vi om ”de andre”? Hvem er ”de”, og hva skjer når vi møter ”dem” ansikt til ansikt? Hva betyr disse møtene for oss og vår egen tro? 

Sjokolademeditasjon

Kan barn meditere? Selvfølgelig kan de det! Sjokolademeditasjon er en fin vei inn i meditasjonslandskapet, også for voksne med liten - eller masse - meditasjonserfaring. Hva sjokolademeditasjon er? Det kan du lese mer om i artikkelen av Rita Knutsen Ims og Steinar Ims som du kan laste ned som pdf.

Barn som dialogaktører?

Kan barn være i dialog på tvers av tros- og livssynsskiller? Selvfølgelig kan de det! Det er bare opp til oss som foreldre og foresatte å stole på egen trosopplæring og se mulighetene for utdypende trosopplevelser i dialogen - også for barn. Hvordan? Det kan du lese mer om i artikkelen av Steinar Ims som du kan laste ned som pdf.

Kirkelig dialogsenter springer ut av arbeidet som ble gjort i dialogsenteret Emmaus i perioden 1991 - 2009. I Emmaus ble det arbeidet frem en dialogdefinisjon basert på erfaringer fra senterets arbeid med dialog. Anne Hege Grung skrev i 2005 en artikkel med tittelen Begrepet dialog i Emmaus – Noen refleksjoner om bruken av begrepet på grunnlag av erfaringer i et flerreligiøst landskap i Kirke og Kultur. Du kan finne den her:

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom