Artikler

Sjokolademeditasjon

Kan barn meditere? Selvfølgelig kan de det! Sjokolademeditasjon er en fin vei inn i meditasjonslandskapet, også for voksne med liten - eller masse - meditasjonserfaring. Hva sjokolademeditasjon er? Det kan du lese mer om i artikkelen av Rita Knutsen Ims og Steinar Ims som du kan laste ned som pdf.

Barn som dialogaktører?

Kan barn være i dialog på tvers av tros- og livssynsskiller? Selvfølgelig kan de det! Det er bare opp til oss som foreldre og foresatte å stole på egen trosopplæring og se mulighetene for utdypende trosopplevelser i dialogen - også for barn. Hvordan? Det kan du lese mer om i artikkelen av Steinar Ims som du kan laste ned som pdf.

Kirkelig dialogsenter springer ut av arbeidet som ble gjort i dialogsenteret Emmaus i perioden 1991 - 2009. I Emmaus ble det arbeidet frem en dialogdefinisjon basert på erfaringer fra senterets arbeid med dialog. Anne Hege Grung skrev i 2005 en artikkel med tittelen Begrepet dialog i Emmaus – Noen refleksjoner om bruken av begrepet på grunnlag av erfaringer i et flerreligiøst landskap i Kirke og Kultur. Du kan finne den her:

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom