Dialogfortellinger

Av: Ivar Flaten

En oppdagelsesreise i dialog gjennom 8 år.

I februar 2006 inviterte prost Astrid Bjellebø Bayegan sammen med Tahir Mahmood, en frittstående aktivist med paktistansk bakgrunn, til møte for å snakke om situasjonen som hadde oppstått på grunn av karikaturene. Tema for møtet var: Hva kan vi i Drammen og på Fjell gjøre for å unngå opprivende spenninger og motsetninger mellom menneskene her?

Av: Religionsdialogisk forum

Perspektiver fra muslimsk-kristne dialogmøter over tre år, i perioden 2010 - 2013.

"Grunnlaget for god integrering må være en omforent verdiforståelse som må omfatte respekt for enkeltmennesker og deres overbevisning og kreativitet, og tanker om samfunnet som noe alle har rett til å delta i, plikt til å bidra til og mulighet til å være med på å utvikle."

Av: Kian Reme

«Dialog - makt og avmakt»

Å reise i Palestina og de israelske områdene og møte mennesker der kan ofte være ganske deprimerende. Jeg har besøkt Den Helliges Land opp mot 30 ganger. Og nesten hver gang går det mer nedover enn oppover, mer bakover enn framover. Alle har sin offer-identitet og har gode grunner for det. Okkupasjonen og det stadig pågående land-nåmet ligger over det hele som et permanent og ubehagelig trykk.

Av: Elisabet Kjetilstad

Kvinner møtest for dialog og besøk til Bait-un-Nasr.

«Sei meg kven du er saman med, så skal eg seia deg kven du er», heiter det i eit gammalt ordtak som kan setja i gang interessante refleksjonar: Kven er eg, og kven er du? Kven er eg saman med, kven er du saman med?  Sjølv var eg flau. Eg budde i fleirkulturelle Groruddalen og kjende ikkje ein einaste muslim i nabolaget. Me bur i same delen av byen, handlar på den same butikken, tek den same bussen. Likevel er det som om me lever parallelle liv.

Av: Ivar Flaten

Samarbeid mellom Fjell menighet og Minhaj Ul Quran i Drammen.

Julaften søker mange flere enn vanlig til Fjell kirke. Gjennomsnittsbesøket på gudstjenestene er ca 40, men på julaften er vi fire ganger så mange. Noen av dem kommer fra moskéen for å ønske menigheten god jul og for å være med på gudstjenesten som markerer Jesu fødsel. Det er veldig hyggelig men skaper også en viss uro hos noen. ”Kirken er ”vår” og muslimene burde holde seg for seg selv. Skal de ta over her også?”, murrer det i bakhodet på noen.

Av: Inger Anne Naterstad

Universitetet i Oslo sier «For en økende andel av våre studenter representerer troen, med bønn og annen trospraksis, en naturlig og viktig del av studiehverdagen.  Den har en plass som meningsbærende livstolkning også her på en sekulær institusjon.... ... ...»

Hva vet vi om dette tro- og livssynsmangfoldet? UiO har ikke lov til å registrere studenters livssynsmessige tilhørighet, men vi vet at 38 % av alle norskfødte 19-24 åringer med innvandrerforeldre er studenter. Vi vet at mer enn 15% av innvandrerne i aldersgruppen er studenter, og vi vet at lærestedene har internasjonalisering som satsningsområde. Internasjonal utveksling er med å skape et læringsmiljø med stort kulturelt og livssynsmessig mangfold.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom