Dialogiske tekstgjennomganger

Av: Marianne Bjelland Kartzow

Apostlenes gjerninger 16

Noen ganger blir religionsmøte kulturkollisjon. Det er ikke bare et fenomen i vår tid. De som står bak våre hellige tekster ser også ut til å ha stått i komplekse dialogsituasjoner. Jeg vil trekke frem et konkret kapittel fra Apostlenes gjerninger (Acta) i Det nye testamentet, og bruke det til å reflektere over mangfold, møte og konflikt, med et sideblikk på omskjærelse, interreligiøse familier og omvendelse.

Av: Ivar Flaten

Matteus 2,1-12

Paulus fikk en kraftfull åpenbaring på veien til Damaskus og kom til sannhets erkjennelse. Paulus var på vei til den store byen for å jakte på dem som fulgte Jesus og trodde på han som var korsfestet og død. De tok feil og var på en farlig vei. Han var på vei for å konfrontere dem og lære dem sannheten.

Av: Kian Reme

Matteus 15,21-28

Refleksjoner over Jesu selvforståelse i møte med den kanaaneiske kvinnen.
Sand kyrkjelyd i Ryfylke arrangerte samling i januar 2014 om dialog, om når tro møter tro. Jeg presenterte noen tanker om denne teksten fra Matteus, der Jesus møtte den kanaaneiske kvinnen som ba for sin datter. En av de frivillige medarbeiderne sukket tungt: «Jeg har aldri likt den teksten. Som tekstleser håper jeg alltid å slippe unna akkurat denne teksten, der Jesus beskriver kanaaneere som hunder. Så grusomt!»

Hun har rett. Og like ille er det at kvinnen aksepterer beskrivelsen, bruker betegnelsen til å argumentere for at hennes datter fortjener smuler. Ydmykheten tar av og til overhånd.

Av: Elisabet Kjetilstad

Johannes 3,16

På fremste benkerad ligg eit lite barn i pappas armar og søv. Snart, vesle barn, snart blir du boren opp til døypefonten. Snart får du vatn på hovudet ditt, i namnet åt Faderen, Sonen og den heilage Anden. Kjem du til å vakna? Skrika? Eller sjå med store auge? For ein dag. Ein stor dag. Dåpsdagen din. Eg er presten som står ved døypefonten.  Eg er presten som byrgjar med å seia innleiingsorda til dåpen:  «I namnet åt Faderen, Sonen og Den heilage Ande», seier eg, «Med takk og glede tek kyrkjelyden imot deg  som i dag er komen  til Guds hus for å bli døypt».

Av: Oddbjørn Leirvik

Lukas 18,35-43

Så er det altså her det kjem ifrå, sjølve ur-ropet i kristendommen: kyrie eleison. Herre Jesus, ha barmhjertighet med meg! Iesou, eleison me. Eller på nynorsk: Herre Jesus, miskunne deg over meg!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom