Aktiviteter

Vellykket dialogmiddag 8 januar:

Velkommen til Dialogmiddag mandag 8 januar 2018! Mange religioner og livssyn vil være representert ;-)

PÅMELDING: Onsdag 3 januar før kl 12:00 til: STLStavanger@gmail.com

Lørdag 14 oktober kl 18 i St Petri kirke

NB Billettsalg, se nedenfor!

Farvel til statskirken - hvordan bygger vi sammen det livssynsåpne samfunn?

Hovedinnleder: Sturla Stålsett

Sølvberget kulturhus, torsdag 19 oktober kl 17 - 21

NB: Påmelding ved billettsalg

Tema: Skoleavslutninger - hvordan gjør vi det?

Sølvberget kulturhus, torsdag 28 sept kl 18-21

- Et med øynene og se med hjertet

I ei tid med fremmedfrykt og uro, dekker igjen Kirkelig dialogsenter, Gladmat og Den norske kirke til fredsmåltid i Domkirken.

Torsdag 20 juli kl 18.

Religiøs rensing: Kampen for det muslimfrie Europa

Innleder: Journalist Sven Egil Omdal

Prisbelønnet dokumentar - premiere i Domkirken 22 mars

Utstein Pilegrimsgard, Areopagos og Kirkelig Dialogsenter inviterer til

INSPIRASJONSDAG

25. mai 2017 kl 12.00 – 18.00

på Utstein Pilegrimsgard

"Gud sett nedenfra" - med biskop Erling J Pettersen

Kirkelig dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger - inviterer til månedlig åpen dialog. Av og til som enkle dialogkvelder (18-20) i Klubbgata 1, og andre ganger som dialogseminar (18-21) om ulike tema.

Åpent for alle - vel møtt! 

Program våren 2017:

Dialogsenteret inviterer til Dialogmesse i St Petri kirke hver første torsdag i måneden. Her får du møte Gud i stillhet og meditasjon.

20 oktober kl 18: "Varme hender - eller medisin?"

Innledere på dette miniseminaret er ikke avklart, men ulike syn på forholdet mellom skolemedisin og alternativ behandling vil bli presentert, før bord-dialog og plenumsdialog.

Sted: Metodistkirka, Vaisenhusgt 7.

Kveldens tema / miniseminar: "Livssyn på norsk".

Hovedinnleder er Muhammad Usman Rana, forfatter av boka "Norsk islam". I tillegg vil representanter for andre livssyn bidra med sine refleksjoner, før bord-dialog og plenumsdialog.

Sted: Metodistkirken, Vaisenhusgt 7 (rett over Tinghuset).

Åpent for alle - VEL MØTT!

Dialogsenteret inviterer til Dialogmesse i St Petri kirke hver første torsdag i måneden. Her får du møte Gud i stillhet og meditasjon.

Kirkelig dialogsenter sammen STL-Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn) arrangerer månedlig åpne dialogkvelder:

Program høsten 2016:

Kirkelig dialogsenter, St. Petri og Domkirken menighet

inviterer til feiring av

SKAPERVERKETS DAG

med

FRILUFTSGUDSTJENESTE i VÅLANDSSKOGEN

5. juni kl 11.00

Tema: Religion og politikk

Kirkelig Dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger - inviterer til månedlige åpne dialogkvelder.

19 mai innleder Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe om kveldens tema. Vi møtes kl 18 i Kielland-rommet, Sølvberget Kulturhus Biblioteket. Åpent for alle - vel møtt! 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom