Aktiviteter

- Et med øynene og se med hjertet

I ei tid med fremmedfrykt og uro, dekker igjen Kirkelig dialogsenter, Gladmat og Den norske kirke til fredsmåltid i Domkirken.

Torsdag 20 juli kl 18.

Religiøs rensing: Kampen for det muslimfrie Europa

Innleder: Journalist Sven Egil Omdal

Prisbelønnet dokumentar - premiere i Domkirken 22 mars

Utstein Pilegrimsgard, Areopagos og Kirkelig Dialogsenter inviterer til

INSPIRASJONSDAG

25. mai 2017 kl 12.00 – 18.00

på Utstein Pilegrimsgard

Velkommen til Dialogmiddag onsdag 18 januar 2017! Mange religioner og livssyn vil være representert ;-)

"Gud sett nedenfra" - med biskop Erling J Pettersen

Kirkelig dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger - inviterer til månedlig åpen dialog. Av og til som enkle dialogkvelder (18-20) i Klubbgata 1, og andre ganger som dialogseminar (18-21) om ulike tema.

Åpent for alle - vel møtt! 

Program våren 2017:

Dialogsenteret inviterer til Dialogmesse i St Petri kirke hver første torsdag i måneden. Her får du møte Gud i stillhet og meditasjon.

20 oktober kl 18: "Varme hender - eller medisin?"

Innledere på dette miniseminaret er ikke avklart, men ulike syn på forholdet mellom skolemedisin og alternativ behandling vil bli presentert, før bord-dialog og plenumsdialog.

Sted: Metodistkirka, Vaisenhusgt 7.

Kveldens tema / miniseminar: "Livssyn på norsk".

Hovedinnleder er Muhammad Usman Rana, forfatter av boka "Norsk islam". I tillegg vil representanter for andre livssyn bidra med sine refleksjoner, før bord-dialog og plenumsdialog.

Sted: Metodistkirken, Vaisenhusgt 7 (rett over Tinghuset).

Åpent for alle - VEL MØTT!

Dialogsenteret inviterer til Dialogmesse i St Petri kirke hver første torsdag i måneden. Her får du møte Gud i stillhet og meditasjon.

Kirkelig dialogsenter sammen STL-Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn) arrangerer månedlig åpne dialogkvelder:

Program høsten 2016:

Kirkelig dialogsenter, St. Petri og Domkirken menighet

inviterer til feiring av

SKAPERVERKETS DAG

med

FRILUFTSGUDSTJENESTE i VÅLANDSSKOGEN

5. juni kl 11.00

Tema: Religion og politikk

Kirkelig Dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger - inviterer til månedlige åpne dialogkvelder.

19 mai innleder Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe om kveldens tema. Vi møtes kl 18 i Kielland-rommet, Sølvberget Kulturhus Biblioteket. Åpent for alle - vel møtt! 

13. april 2016

Kirkemøtet 2016: - Dialog styrker vår egen tro

- Dialog med mennesker med annen tro styrker og utdyper vår egen tro og gjør oss bedre i stand til å utføre kirkens oppdrag, sier Kirkemøtet i et vedtak.

Fra kirken.no: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/--dialog-styrker-var-egen-tro/

Kveldsgudstjeneste med bønn om heling

Mandag 18. april kl 18.00

Bispekapellet ved Domkirken

 

 

Den danske journalisten Charlotte Rørth var verken et religiøst eller spirituelt søkende menneske, da Guds sønn viste seg for henne og talte til henne i en kirke i Spania. 

Tid: 3. april 2016 kl 18.00

Sted: St. Petri kirke

Kirkelig Dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger - inviterer til den årlige Dialogmiddagen 28 januar. Stavangers varardfører Bjørg Tysdal Moe bidrar med et kort tale. Politikere i Stavanger og Sandnes er særskilt invitert.

Vi møtes kl 18 - på Sølvberget i "Kjelleren" (trapp ned til venstre).  Åpent for alle som melder seg på - vel møtt! 

Påmelding: stlstavanger@mail.com

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom