Aktiviteter

Invitasjon til en anderledes konferanse mot ekstremisme.

Her følger en oversikt over Dialogkveldene høsten 2015 - arr: STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter.

 

Praktbygget fra 1964, tegnet av arkitekt Louis Kloster, ble kjøpt av Stavanger kommune i 2004 for 29 millioner kroner. Tanken var å bruke huset til kulturformål.

 

Kulturbanken, Domkirkeplassen 3:

STL Stavanger i samarbeid med Dialogsenteret inviterer til engasjerende åpen dialog. Vi presenterer Hans Küng og hans arbeid for å etablere en verdensomspennende etikk basert på alle større religioner og livssyn.

STL Stavanger (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) i samarbeid med Kirkelig Dialogsenter inviterer til engasjerende åpen dialog om viktige og spennende tema. Vi veksler mellom Kulturbanken, Domkirkeplassen 3 og besøk i hverandres hellige rom. Alle er velkomne!

Sola kirke, menighetssalen, tirsdag 21 april 19.30.

Kulturbanken, Domkirkeplassen 3

Torsdag 21 mai kl 18

Gjest: Anne Sender

Kulturbanken, Domkirkeplassen 3

Gjest: Skuespiller Svein Tindberg

STL Stavanger i samarbeid med Dialogsenteret inviterer til engasjerende åpen dialog.

Korsvandring fra St Svithun katolske kirke langfredag kl 16.30

Med håp om en god framtid for alle berørt av vold og seksuelle overgrep.

St Petri kirke 25. mars 2015 kl 19.00

Vi besøker Buddhistene: Kirkegata 30

STL Stavanger i samarbeid med Dialogsenteret inviterer til engasjerende åpen dialog - denne gang om Døden ...

(foto: Pål Christensen, Aftenbladet)

Søndag 1 mars i St Petri kirke:

En godt besøkt høymesse der dialogprest Kian Reme møtte imam Aladdin Mujezinovic til dialog: "Hvem er Jesus?"

I løpet av fjoråret (2014) satset Dialogsenteret på å engasjere ungdom i religions- og kulturdialog.

Over femti deltakere på Dialogmiddag 29 januar! Mange religioner og livssyn var representert, og både ordføreren og Fylkesmannen bidro med hilsener, etter Anne Senders flotte tale ;-)

Fullt hus på Fredskonsert i Domkirken i januar:

12 RELIGIONER. 12 BØNNER. 12 SANGER.

Fredskonserten med 12 religioner, 12 bønner og 12 sanger var den første flerreligiøse konserten i sitt slag i Norge, der representanter fra de forskjellige religionene leste bønner om fred fra sine hellige skrifter og tradisjoner. Hver bønn ble innledet med «den gylne regel», et grunnleggende prinsipp som finnes i de fleste etiske tradisjoner.

Kirkelig Dialogsenter Stavanger er Stavangers kommunes samarbeidspartner i arbeidet med de to vennskapsbyene Stavanger har i Midtøsten: Nablus i Palestina og Netanya i Israel. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom