16 mars: Dialogseminar

Religiøs rensing: Kampen for det muslimfrie Europa

Innleder: Journalist Sven Egil Omdal

Tid: torsdag 16 mars kl 18-21
Sted: Møteplassen Sølvberget
Arr: Dialogsenteret, STL Stavanger og Sølvberget
Omdal belyser det han oppfatter som en europeisk politisk trend: Kampen for et muslimfritt Europa. Hvordan påvirker dette Norge - finner vi det samme hos oss? Hvordan sikrer vi tros- og ytringsfriheten for alle i vårt samfunn?

Etter foredrag blir det borddialog - og plenumsdialog. Enkel bevertning, fri entrè.

Les Omdals artikkel i Aftenbladet: http://www.aftenbladet.no/meninger/Kampen-for-det-muslimfrie-Europa-487735b.html?spid_rel=2

Åpent for alle - vel møtt!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom