19 okt: Farvel til statskirken

Farvel til statskirken - hvordan bygger vi sammen det livssynsåpne samfunn?

Hovedinnleder: Sturla Stålsett

Sølvberget kulturhus, torsdag 19 oktober kl 17 - 21

NB: Påmelding ved billettsalg

Et livssynsåpent samfunn er ikke nøytralt, men mangfoldig. En visjon om et samfunn der det er rikelig med rom for tro og livssyn. Både religiøse og sekulære livssyn. Livssyn som er synlig nærværende, i ord så vel som i symboler og handlinger. I et livssynsåpent samfunn hilses sterke overbevisninger, tro og livssyn velkommen. Samtidig som de både kan kritiseres og ansvarliggjøres.

Målet med konferansen er å nå ut til tros- og livssynssamfunn med informasjon og tanker om det nye livssynsåpne samfunn nå som det tas farvel med statskirken. Målgruppen er alle med interesse for tros- og livssynssamfunn.
Vi regner med stor interesse for arrangementet på tvers av ulike livssyn.

Foredrag / innledninger ved:

  • Sturla Stålsett (hoved), professor og utvalgsleder
  • Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa
  • Kristin Mihle eller Jens Brun Pedersen fra Human-etisk Forbund
  • Zaeen Shaukat, styreleder Islamsk Råd Norge

Arr: Sølvberget, Kirkelig dialogsenter Stavanger (KDS), Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Stavanger (STL-S), Stavanger kommune oa.

Åpent for alle - merk påmelding og inngangspenger - VEL MØTT!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom