Dialog i vennskapsbyer

Stavanger har to vennskapsbyer i Midtøsten: Nablus i Palestina og Netanya i Israel.

Religionsdialogen er viktig i et brennbart og konfliktfylt område. Kian Reme, dialogprest og Palestinaaktivist, har besøkt begge byene og studert hvordan dialogen foregår. Han innledet om dialogen i vennskapsbyene - som utgangspunkt for vår dialog om hva vi kan lære av det som skjer i Nablus og Netanya.

Du finner hans rapport fra studiebesøk i april 2017 i "Ressurser" (feltet til venstre)

Arrangører: Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL) Stavanger og Kirkelig dialogsenter.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom