Dialogkvelder høsten 2016

Kirkelig dialogsenter sammen STL-Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn) arrangerer månedlig åpne dialogkvelder:

Program høsten 2016:

Torsdag 18 august kl 18-21  

  • Seminar: Livssyn på norsk, med Mhd Usman Rana (forfatter av «Norsk islam»). Sted: Metodistkirken, Vaisenhusgt 7

Torsdag 15 september kl 18-20

  • Tema: Etiopisk-ortodoks tro, Sted: Dialogsenteret, Klubbgt 1

Torsdag 20 oktober kl 18-21

  • Seminar: Varme hender – eller skolemedisin? Sted: Metodistkirken, Vaisenhusgt 7

Torsdag 17 november kl 18-20

  • Tema: Holistisk tenkning, Sted: Dialogsenteret, Klubbgt 1

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom