Dialogkvelder og seminarer

Kirkelig dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger - inviterer til månedlig åpen dialog. Av og til som enkle dialogkvelder (18-20) i Klubbgata 1, og andre ganger som dialogseminar (18-21) om ulike tema.

Åpent for alle - vel møtt! 

Program våren 2017:

 

Torsdag 12 januar kl 18-21  

  • Seminar: Gud sett nedenfra, med biskop Erling Pettersen (forfatter av bok med samme navn). Sted: Møteplassen, Sølvberget kulturhus. Arr: Dialogsenteret, STL-Stavanger og Sølvberget

Torsdag 16 februar kl 18-20

  • Tema: Ritualer, Sted: Dialogsenteret, Klubbgt 1

Torsdag 16 mars kl 18-21

  • Seminar: Religiøs rensing - kampen mot muslimer, med journalist Sven Egil Omdal m.fl. Sted: Møteplassen, Sølvberget kulturhus. Arr: Dialogsenteret, STL-Stavanger og Sølvberget

Torsdag 20 april kl 18-21

  • Seminar: Vår europeiske kulturarv, om den spanske gullalder for toleranse. Foredrag ved forfatter Knut Aukrust. Sted: Møteplassen, Sølvberget kulturhus. Arr: Dialogsenteret, STL-Stavanger og Sølvberget

Torsdag 18 mai kl 18-21

  • Seminar: Motstandskamp - eller dialog? Foredrag ved Steinar Bryn, NansenskolenSted: Møteplassen, Sølvberget kulturhus. Arr: Dialogsenteret, STL-Stavanger og Sølvberget

Torsdag 15 juni kl 18-20

  • Tema: Lykke i ulike tradisjoner. Sted: Dialogsenteret, Klubbgt 1

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom