Dialogmesser høsten 2016

Dialogsenteret inviterer til Dialogmesse i St Petri kirke hver første torsdag i måneden. Her får du møte Gud i stillhet og meditasjon.

Vi samarbeider med St Petri menighet, Åpen Kirkegruppe og Kirkens bymisjon om disse torsdagene, slik at det alltid er et måltid, en messe og samtale på torsdager. Dialogsenteret har ansvaret den første torsdagen i måneden. Velkommen!

Program høsten 2016:

Torsdag 1 september kl 18.30 / 19.30

Torsdag 6 oktober kl 18.30 / 19.30

Torsdag 3 november kl 18.30 / 19.30

Torsdag 1 desember kl 18.30 /19.30

Våren 2017: 5 januar, 2 februar, 2 mars, 6 april, 4 mai og 1 juni.

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom