Dialogmiddag

Kirkelig Dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger - inviterer til den årlige Dialogmiddagen 28 januar. Stavangers varardfører Bjørg Tysdal Moe bidrar med et kort tale. Politikere i Stavanger og Sandnes er særskilt invitert.

Vi møtes kl 18 - på Sølvberget i "Kjelleren" (trapp ned til venstre).  Åpent for alle som melder seg på - vel møtt! 

Påmelding: stlstavanger@mail.com

 

Program våren 2016

Sted: Kiellandrommet i Biblioteket - Sølvberget Kulturhus

Torsdag 21 januar kl 18-20 Human-etikk (sted: Skansegata 15)

Lørdag 23 januar kl 10-16: Seminar om Ungdom og Utenforskap, i samarbeid med Sølvberget kulturhus

Torsdag 28 januar kl 18-20: Dialogmiddag

Torsdag 18 februar kl 18-21 Seminartema: "Armageddon"

Torsdag 17 mars kl 18-20 Livssyn og fredsarbeid

Torsdag 21 april kl 18-20 Metodismen (sted: Vaisenhusgata 7)

Torsdag 19 mai kl 18-20 Religion og politikk

Torsdag 16 juni kl 18-20 Meditasjon

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom