Dialogmiddag mandag 21 januar

Velkommen til Dialogmiddag mandag 21 januar 2019! Mange religioner og livssyn vil være representert ;-)

PÅMELDING: Tirsdag 15 januar før kl 12:00 til: STLStavanger@gmail.com

INVITASJON

STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter Stavanger inviterer til årets Dialogmiddag mandag 21. januar 2019 kl. 18.00 - 20.00 i St Svithun katolske kirkes menighetslokaler på Løkkeveien. Påmeldingsfristen er tirsdag 15. januar kl 12 - vi regner med rundt seksti til bords!

Politiske og adminstrative ledere er invitert, og vi blir bredt sammensatt av folk fra ulike tros- og livssynssamfunn og andre som er engasjert av dialog. Dialogmiddagen er en årlig tradisjon der  tros- og livssynssamfunn og andre interesserte møtes og blir bedre kjent. 

Dialogprisen for 2019 blir også delt ut.

Arr: Kirkelig dialogsenter og STL Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssyn)

ÅPENT FOR ALLE - vel møtt etter påmelding! 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom