Dialogseminar 12 januar: Gud sett nedenfra

"Gud sett nedenfra" - med biskop Erling J Pettersen

Hvordan formes verdier og Gudstro sett fra den fattige og undertrykte?

Etter et engasjert foredrag av biskop Erling med utgangspunkt i hans nye bok, deltok Barbara fra Kvekersamfunnet og Zackary fra Baha'i-samfunnet med gode responsinnlegg. 45 deltakere fant veien til seminaret.

Etter innledningene og en matpause gjennomførte vi bord-dialog og plenumsdialog der hovedfokus handlet om vårt bilde av Gud - og møtet med fattigdom og svakhet.

Veldig spennende kveld!

Arr: Dialogsenteret, Samarbeidsrådet for Tros- og livssynsamfunn og Sølvberget kulturhus

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom