Dialogseminar: Livssyn på norsk

Kveldens tema / miniseminar: "Livssyn på norsk".

Hovedinnleder er Muhammad Usman Rana, forfatter av boka "Norsk islam". I tillegg vil representanter for andre livssyn bidra med sine refleksjoner, før bord-dialog og plenumsdialog.

Sted: Metodistkirken, Vaisenhusgt 7 (rett over Tinghuset).

Åpent for alle - VEL MØTT!

Sammen med STL Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn) inviterer Kirkelig dialogsenter til månedlige åpne dialogkvelder.

Tema for høsten (med forbehold om endringer):

torsdag 18 august kl 18-21 (miniseminar): "Livssyn på norsk", innledning bl.a av Mhd Usman Rana, forfatter av "Norsk islam". Sted: Metodistkirka, Vaisenhusgt 7.

torsdag 15 september kl 18: Ortodoks tro - sted: Dialogsenteret, Klubbgata 1

torsdag 20 oktober kl 18-21 (miniseminar): "Varme hender eller medisin?" Sted: Metodistkirka, Vaisenhusgt 7.

torsdag 17 november kl 18: "Om holistisk tenkning" - sted: Dialogsenteret, Klubbgata 1

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom