Dialogseminar: Varme hender - eller skolemedisin?

20 oktober kl 18: "Varme hender - eller medisin?"

Innledere på dette miniseminaret er ikke avklart, men ulike syn på forholdet mellom skolemedisin og alternativ behandling vil bli presentert, før bord-dialog og plenumsdialog.

Sted: Metodistkirka, Vaisenhusgt 7.

Sammen med STL Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn) inviterer Kirkelig dialogsenter til månedlige åpne dialogkvelder.

Tema for høsten (med forbehold om endringer):

torsdag 18 august kl 18-21 (miniseminar): "Livssyn på norsk", innledning bl.a av Mhd Usman Rana, forfatter av "Norsk islam". Sted: Metodistkirka, Vaisenhusgt 7.

torsdag 15 september kl 18: Ortodoks tro - sted: Dialogsenteret, Klubbgata 1

torsdag 20 oktober kl 18-21 (miniseminar): "Varme hender eller medisin?" Sted: Metodistkirka, Vaisenhusgt 7.

torsdag 17 november kl 18: "Om holistisk tenkning" - sted: Dialogsenteret, Klubbgata 1

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom