Inspirasjonsdag Utstein Kloster

Utstein Pilegrimsgard, Kristi Himmelfartsdag 10 mai 12:00 - 16:30

Opplegg ved Notto R. Thelle samt pilgrimsvandring, bønn i bevegelse og Kristuskransen.

Ulstein Pilegrimsgard inviterer i samarbeid med Areopagos og Kirkelig dialogsenter til den årlige inspirasjonsdag Kristi himmelfartdag.

Notto sier: «Både stillheten og skriket har noe å fortelle. Og jeg ønsker å lytte til begge gjennom et mangfold av ytringer: bønner og forbannelser, lovsang og klage, fortrolige samtaler og rasende oppgjør, gråt og latter, spott og stille takk. Og det fins mange andre språk: billedkunst, dans og kroppens mange språk, drama, musikk, poesi og fortellinger, vandringer, fysisk utfoldelse. Min egen ettertanke følger noe av det som skjer mellom skriket og stillheten. Hvor befinner jeg meg selv?»

Program:

Kl. 12.00 Åpning (registrering fra kl. 11.30)
kl. 12.15-13.00 Foredrag med Notto Thelle
Kl. 13.00-13.15 Pause
Kl. 13.15-14.00 Foredrag med Notto Thelle
Kl. 14.00-15.00 Varm Lunsj
Kl. 14.00-15.45 Seminar:

Pilgrimsvandring ved Reidun Kyllingstad
Bønn i bevegelse med Kari Veastad
Kristuskransen ved Frank Pedersen og Astrid Nitter Engen

Kl. 15.45-16.00 Kaffe, te, kake, frukt
kl. 16.00 Alle går til klosteret
Kl. 16.30 Gudstjeneste i Utstein klosterkirke

Påmelding og pris:

Påmelding på nettsiden: www.utsteinpilegrimsgard.no.

Pris kr 500,- inkludert lunsj, kaffe og kake.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom