Seminar Utstein Kloster

Utstein Pilegrimsgard, Areopagos og Kirkelig Dialogsenter inviterer til

INSPIRASJONSDAG

25. mai 2017 kl 12.00 – 18.00

på Utstein Pilegrimsgard

Christfulness med Ole Skjerbæk Madsen

Inspirert av mindfulness og urgamle kristne bønner, har danske Ole Skjerbæk Madsen, prest i Areopagos, skapt en ny meditasjonsform. Christfulness har fått stor oppmerksomhet i Danmark og Norge som en kristen trospraksis med mulighet for erfaring av Guds kjærlighet gjennom Kristus og fordypning i det indre livet.

 Ole Skjerbæk Madsen er prest i Areopagos i Danmark. Han er også leder for I Mesterens lys, som er spesielt opptatt av å bygge bro mellom Kirken og åndelige søkende mennesker som leter etter helhet i tilværelsen. Han er forfatter av boka “Christfulness” som handler om oppmerksomt og ikke-dømmende nærvær i forhold til seg selv, Gud og andre mennesker.

 Meditasjonene han leder retter ofte oppmerksomheten mot heling av hjertet. Han formidler at hjertet handler om å bli et helt menneske - og hjertet forstås som vår persons sentrum og som et speil for Gud.

 Foredrag, varm lunsj, workshops og gudstjeneste i klosterkirken
 Pris: kr 500,- betales til kontonr: 3205 21 61095

 Pga maten og begrenset plass må vi ha bindende påmelding innen 10. mai til:

www.utsteinpilegrimsgard.no

 Spørsmål kan rettes til Arvid Kaspersen
 arvid@utsteinpilegrimsgard.no
 Tlf: 48028773

Arrangør: Kirkelig dialogsenter, Areopagos og Utstein pilegrimsgard

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom