Frida Ripland Moberg - ungdomskoordinator

Frida Ripland Moberg er vår ungdomskoordinator nr 2.

Mobil: 9761 4183 E-post: frida@kirkeligdialogsenter.no

Frida jobber sammen med Fatema som ungdomskoordinator (deltidsstilling) i Kirkelig dialogsenter Stavanger fra 1 september 2018. Hun kombinerer dette med mediestudier ved UiS.

Frida har i flere år arbeidet som sekretær i AUF, og er en aktiv samfunnsdebattant, både som skribent og foredragsholder. Frida er humanist og skal først og fremst jobbe med prosjektet "Ung i Dialog" i Stavanger. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom