Kalender Stavanger

Vis sted:

Vis aktiviteter

Seminar/kurs/fagdag
Retreat/meditasjon
Gudstjeneste/messe
Dialogmøte
Treffpunkt
Stevne/tur
Alternativmesser
Alternativmesser
Annet

januar

30
jan

Sted: Stavanger

Hvordan forholder konservative muslimer seg til framveksten av islamsk feminisme?

februar

20
feb

Sted: Stavanger

Hva er erfaringene fra dialogarbeidet i Stavanger bispedømme?

mars

26
mars

Sted: Stavanger

Ordføreren svarer: Hvordan sikres en sterkere satsing på det livssynsåpne samfunn?

april

23
april

Sted: Stavanger

Finnes det vitenskapelig belegg for design-teorien?

mai

28
mai

Sted: Stavanger

(foto: Gorm Helge Grønli Rudschinat)

Hva kjennetegner vår egen samiske sjamanisme?

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom