Kirken møter Moskeen

"Kirken møter Moskeen" er et samarbeidstiltak for å møte en av vår tids største utfordringer - islamofobi og muslimhat. 

Vi møter utfordringen sammen gjennom å skape nye arenaer for fellesskap og samhørighet. Muslimsk Fellesråd i Rogaland og Kirkelig Dialogsenter Stavanger er likestilte partnere i dette samarbeidet.

Tiltaket er delt inn i ulike aktivitetsområder:

  • Åpne dialogforum
  • Ungdomstilbud
  • Idrett
  • Kvinnegruppe
  • Kultur

Du finner oss på Facebook - "Kirken møter Moskeen" - der vi legger ut informasjon fortløpende om våre aktiviteter.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom