Rapporter og planer

Her vil du finne Dialogsenterets styringsdokumenter og rapporter.

 

Virksomhetens art og hvor den drives

Kirkelig Dialogsenter Stavanger er en ikke-kommersiell forening som ble etablert i juni 2012 med organisasjonsnummer 998 477 530, og som arbeider med religions- og kulturdialog gjennom interreligiøse nettverk, dialogopplæring i kirkelig sammenheng, samt dialogisk kontemplativ praksis bl.a. gjennom månedlige kveldsgudstjenester.

Foreningen har kontorlokaler i Klubbgata 1, 4013 Stavanger.

Visjon:

Vi vil sammen med andre bygge det livssynsåpne mangfoldsamfunnet i vårt bispedømme og vårt land.

VEDTEKTER FOR

KIRKELIG DIALOGSENTER STAVANGER

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom