Artikler og foredrag

Her følger en rapport fra en studiereise i april 2017 til Stavangers to vennskapsbyer i Midtøsten: Nablus i Palestina og Netanya i Israel. Rapporten kartlegger religionene i de to byene og presenterer dialogerfaringer derfra.

Siljes kronikk i Aftenbladet 13 september 2016

Biskop Erling Johan Pettersens innledningsforedrag på Bispemøte i februar 2016.

Biskop Erling er også styreleder for Kirkelig dialogsenter Stavanger.

 

 

Hege Storhaug angriper demokratiet

Hege Storhaug vil forsvare demokratiet og menneskerettighetene – ved å innskrenke dem.

Kronikk i Stavanger Aftenblad 23 febr 2016

Av dialogprest Kian Reme

http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Hege-Storhaug-angriper-demokratiet-3875753.html

Av Ahmad Abunima, leder av Muslimsk Fellesråd

Kian Reme, dialogprest 

Regjeringen og ordføreren i Stavanger har tatt nødvendige og gode initiativ for å forebygge mot utviklingen av voldelig ekstremisme. Sammen med Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STL) følger vi opp dette ved å invitere til UNGDOMSKONFERANSE MOT EKSTREMISME 17 oktober.

 

 

 

Hvor har vi som kirke sviktet?

Har vi i vår iver etter å advare mot spiritisme faktisk skjøvet flere mennesker inn i den?

 

Jeg er et religiøst menneske. Derfor er jeg også religionskritisk.

 

 

 

Mens regjeringen prisverdig har utarbeidet en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, kan Aftenbladet melde 14. november at norske bedehusfolk verver seg til tjeneste i Israels hær.

 

 

Reportasjen i Aftenbladet 14. november om norske bedehusfolk som verver seg til Israels hær, har utløst en debatt om kristensionisme. Det er bra. Vi trenger debatten ikke minst for å kunne sette ned foten mot ekstremisme forkledd som religiøst engasjement.

 

 

Det går diskusjoner om prinsesse Märthas smykkekolleksjon som er laget av steiner som hevdes å ha bestemte frekvenser. Er det forenlig med kristen tro?

Av Silje Trym Mathiassen, dialogprest, Kirkelig Dialogsenter Stavanger

Religion har vært og er kilde til konflikter mange steder, men vi har også sett at religionene …må være en del av løsningen dersom vi skal oppnå et bærekraftig og godt samfunn.

Av Summer Ejaz, Kian Reme og Erling Johan Pettersen

Et refleksjonsnotat etter studiereise til Palestina og Israel

Februar 2013

Av Kian Reme. dialogprest

 

En sammenligning av jødedom, kristendom og islam med utgangspunkt i Naim Ateeks teologi.Refleksjonsnotat etter studiereise i Palestina. Av dialogprest Kian Reme

 

Frigjøring og tro –  palestinsk teologi

En gjennomgang av de ulike teologiske bidragene fra palestinske frigjøringsteologer

Av Kian Reme

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom