Bedehusets voldelige ekstremister

Mens regjeringen prisverdig har utarbeidet en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, kan Aftenbladet melde 14. november at norske bedehusfolk verver seg til tjeneste i Israels hær.

 

 

Aftenbladet 18.11.2014:

http://www.aftenbladet.no/meninger/Bedehusets-voldelige-ekstremister-3564470.html

Skylder på Gud

Roy Throndsen fra Finnøy skylder på Gud. – Guds pakt med Abraham er en del av kjernen her, sier han. Mens regjeringen og et samlet Storting arbeider for dialog og forsoning, reiser noen avgårde for å støtte en hær som senest nå i sommer drepte nær tre tusen palestinere i Gaza – de fleste sivile, og mange barn. Døde de for Abrahamspakten? Selvsagt gjorde de ikke det. ISIL-krigere og bedehus-soldater har det til felles: De misbruker og forvrenger sine egne hellige skrifter til det ugjenkjennelige.

Et sekstitalls nordmenn skal ha reist til Syria for å delta i ISILs groteske krigsforbrytelser mot Syrias og Iraks ulykkelige folk. De tar liv – og de er villige til å gi sitt liv for den bestialske ondskap. Og kanskje det verste: De tror at de tjener Gud.

Samtidig reiser et sekstitalls ytterliggående kristne sionister for å støtte voldelig ekstremisme fra settlere og militære okkupanter i Palestina. De tror også at de tjener Gud. Det gjør de slettes ikke. Gode kristne gjør ikke slikt. Gode muslimer eller gode jøder gjør heller ikke slikt.

Voldelig ekstremisme

ISIL-krigere framstår uten tvil som mer skremmende og bestialske enn disse godt voksne bedehusfolkene fra Rogaland og Agder. Men stridsvognene de poserer foran er dødsmaskiner, redskaper for ondskap og okkupasjon og krigsforbrytelser.

La det ikke være noen tvil: Dette er voldelig ekstremisme. De norske frivillige deltar riktig nok ikke i kamphandlinger. De driver med «praktiske oppgaver på basene», ifølge Aftenbladet. Men disse tjenestene frigjør israelsk militær kapasitet til drap. Prinsipielt sett gjør de derfor det samme som ISIL-krigere fra Norge.

Israelsmisjon og Normisjon

Roy Throndsen fra Finnøy er også ifølge artikkelen forkynner for Israelsmisjonen og Normisjon. Både Israelsmisjonen og Normisjon framstår i andre sammenhenger som rimelig seriøse og konservative organisasjoner med en sterk posisjon blant mange kristne i Norge.

Støtter Israelsmisjonen denne voldelige ekstremismen? Støtter Normisjon opp under dette? Jeg utfordrer dem til å svare på dette, og håper det beste. 

Abrahams barn

Guds pakt med Abraham brukes som begrunnelse for deltakelsen. Men Abraham har som kjent mange barn. Både jøder, kristne og muslimer har Abraham som sin åndelige far. Bedehusenes mange Jesusbilder burde også minne om hva Jesus sa til dem som brukte slektskapet med Abraham som argument for å undertrykke andre: «Og tro ikke at dere kan si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene.» (Matteus 3:9)

Vi trenger et sterkt frivillig engasjement. Ikke minst Midtøstens land og folk trenger aktivister som arbeider for dialog, forsoning og fred, som motarbeider vold og ekstremisme. Den israelske fredsbevegelsen trenger støtte, israelske menneskerettighetsgrupper trenger støtte. Det finnes mange modige offiserer som nekter å tjenestegjøre i de okkuperte områdene.

Hvorfor ikke støtte disse kreftene, i stedet for gi tid og engasjement til krigsforbrytelser og voldelig ekstremisme?

Regjering og storting må snarest mulig rydde opp i lovverket og sørge for et forbud mot all aktiv medvirkning til voldelig ekstremisme.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom