Dialog mot ekstremisme

Av Ahmad Abunima, leder av Muslimsk Fellesråd

Kian Reme, dialogprest 

Regjeringen og ordføreren i Stavanger har tatt nødvendige og gode initiativ for å forebygge mot utviklingen av voldelig ekstremisme. Sammen med Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STL) følger vi opp dette ved å invitere til UNGDOMSKONFERANSE MOT EKSTREMISME 17 oktober.

 

 

 

I vår tid utfordres vi alle av framveksten av voldelig ekstremisme som påberoper seg islam. Denne ekstremismen er en trussel mot oss alle. Gode muslimer – og andre som kjenner islam – vet at denne ekstremismen er i strid med sentrale prinsipper i islam. Dessverre er det et faktum at ulike ekstreme krefter misbruker religion for å mobilisere voldsmenn og –kvinner. Fra den kristne tradisjon har vi sett liknende krefter i sving. Terroristen fra regjeringskvartalet og Utøya påberopte seg kristendom. Globalt ser vi også ekstremister som påberoper seg jødedom, buddhisme, hinduisme.

Ekstremismens røtter

Hvor kommer denne ekstremismen fra? Vi som representerer to ulike religioner oppdager gjennom dialog og samarbeid at vi har mye til felles. Og særlig oppdager vi at våre trossystemer vektlegger kjærlighet, fred og rettferdighet. Det samme finner vi hos våre andre samarbeidspartnere i Samarbeidsrådet. For oss er det derfor sjokkerende og frastøtende at noen misbruker vår tro til det motsatte av troens formål.

Når vi leter etter ekstremismens røtter tror vi dette først og fremst handler om enkeltmenneskers opplevelse av å være utenfor, opplevelsen av å ikke være inkludert, verken i storsamfunnet eller i våre kirker og moskeer. Det utfordrer oss til å bli flinkere til å inkludere alle i våre fellesskap.

Den ene roten handler altså om enkeltmenneskers utenforskap.

Den andre roten handler om urett.

 • Midtøsten og store deler av Afrika og Asia er rammet av et kollektivt utenforskap.
 • Hvorfor er det slik at USA og europeiske militære styrker tar seg til rette der de føler at deres politiske og økonomiske interesser er truet?
 • Hvorfor støtter Vesten opp om korrupte diktatorer og regimer?
 • Hvorfor aksepteres det at oljeressurser ikke anvendes til beste for befolkningen, men tvert imot går i lommene til vestlige oljeselskap og korrupte undertrykkere?
 • Hvorfor aksepteres okkupasjonen av Palestina og blokaden av Gaza?

Dette er et knippe av de spørsmålene som naturlig melder seg når vi ser på verden der ute. Noen blir sinte, og ønsker å engasjere seg for å skape endring. Det er selvsagt legitimt og riktig, så lenge midlene er demokratiske, ærlige og fredelige.

Men noen går altså i ekstremistenes felle: Vold er svaret, sier de. Vi må med våpen i hånd kjempe fram endringer og skape nye rettferdige samfunn. Som en glasur over voldsbudskapet stjeler de ord og begreper fra religionen og påstår at Gud er med på dette. Guds navn misbrukes både til å rekruttere unge og ubefestede mennesker som fra før er marginalisert, og til å love belønning i paradis.

Dialog-prosjekter

Gode dialogprosjekter handler kanskje først og fremst om inkludering og integrering. Dialog på sitt beste kan motvirke marginalisering og utenforskap. Vi vil skape arenaer for å lytte og lære av hverandre, lete etter hva vi har felles og samtidig bli bedre kjent med de naturlige ulikhetene.

Kirkelig Dialogsenter og Muslimsk Fellesråd arbeider sammen om flere tiltak:

 • Gjennom «Ung Dialog» inviterer vi muslimsk, kristen og humanistisk ungdom til et felles dialogkurs, som ender med skolebesøk for å styrke dialogkulturen i klasserommene. Vi hadde gode erfaringer i fjor høst, og vil fortsette med et nytt kurs nå i høst.
 • Vi vil starte et helt nytt dialogprogram for kristne og muslimske ledere, prester og imamer, der vi vil utforske vår teologi for å lære mer om hverandre.
 • Vi ønsker å fortsette samarbeidet med STL om månedlige dialogkvelder med ulike tema – dialog skal ikke bare være for ledere, men for alle som søker mer innsikt på tvers!
 • Muslimsk Fellesråd søker også om midler til å engasjere en egen ungdomssekretær, - med støtte fra Kirkelig Dialogsenter og STL.
 • Vi arrangerer sammen med STL en egen Ungdomskonferanse mot ekstremisme i oktober.
 • Og vi vil samarbeide om et sportslig og sosialt arrangement i desember.

Dette er noen av våre bidrag – så langt - for å forebygge mot ekstreme holdninger, mot utenforskap og marginalisering, og for inkludering, integrering og dialog. Vi inviterer til innspill, ideer og forslag om hvordan vi sammen kan styrke dialog og samhandling – mot ekstremisme og for dialog!

(Stavanger Aftenblad 31 august 2015)

 

 

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom