Dialog og det gode samfunn

Religion har vært og er kilde til konflikter mange steder, men vi har også sett at religionene …må være en del av løsningen dersom vi skal oppnå et bærekraftig og godt samfunn.

Av Summer Ejaz, Kian Reme og Erling Johan Pettersen

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom