Hvem er vi kirke for?

Det går diskusjoner om prinsesse Märthas smykkekolleksjon som er laget av steiner som hevdes å ha bestemte frekvenser. Er det forenlig med kristen tro?

Av Silje Trym Mathiassen, dialogprest, Kirkelig Dialogsenter Stavanger

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom