Israelsmisjonen og Normisjon skuffer

Reportasjen i Aftenbladet 14. november om norske bedehusfolk som verver seg til Israels hær, har utløst en debatt om kristensionisme. Det er bra. Vi trenger debatten ikke minst for å kunne sette ned foten mot ekstremisme forkledd som religiøst engasjement.

 

 

Aftenbladet 9.12.2014:

http://www.aftenbladet.no/meninger/Israelsmisjonen-og-Normisjon-skuffer-3581730.html

Israelsmisjonen og Normisjon

I min artikkel «Bedehusets voldelige ekstremisme» 18 november utfordret jeg Israelsmisjonen og Normisjon: En av bedehussoldatene presenteres i reportasjen som forkynner for de to organisasjonene, og jeg ville vite om de sto bak og støttet opp om dette.

Jorunn Andestad Langmoen og Anne Birgitta Langmoen Kvelland svarer på min utfordring 22 november. Svaret er skuffende. De kaller tjenesten som frivillige soldater for «solidaritetsarbeid for èn side», slik andre velger «å støtte palestinsk side». Hvis nordmenn som støtter palestinsk side hadde latt seg rekruttere til frivillig tjeneste for Hamas’ militære ving – ville det også vært solidaritetsarbeid for èn side? Eller ville det vært deltakelse i voldelig ekstremisme? Jeg for min del er ikke i tvil om svaret.

Mer positivt er det at de to misjonsorganisasjonene ikke «oppmuntrer til denne type arbeid… Vi kan ikke finne bibelsk belegg for at vi blir bedt om å hjelpe Gud til å passe på Israels grenser rent fysisk.» Dermed holdes det en viss distanse til kristne sionister, og det er bra. Men de skulle hatt mot til å ta klar avstand fra en slik deltakelse.

Gaza

I sitt svar beskriver de også brobyggingstjeneste og forsoningsarbeid mellom israelere og palestinere. Det er også bra. Men så tegnes det et falskt bilde av framferden til den israelske hæren, som nærmest stiller seg i ildlinjen for å beskytte palestinske sivile i Gaza. Selvsagt finnes det anstendige og ansvarlige offiserer og soldater i IDF. Men det store bildet viser noe helt annet:

I løpet av noen få år har Gaza opplevd tre kriger og en blokade som kollektivt straffer befolkningen. Blokaden pågår fortsatt. I den siste krigen nå i sommer, mens forkynneren fra Finnøy gjorde seg klar til å innrulleres i okkupasjonshæren, ble 450-500 barn drept. 200 kvinner ble drept.

Samtidig pågår det en målbevisst kolonisering av Jerusalem og Vestbredden. Nye israelske tall viser at det er 720 000 settlere i øst-Jerusalem og på Vestbredden.

Med slike venner

Norske bedehussoldater provoserer ikke bare mange norske kristne som engasjerer seg for fred, dialog og forsoning. De provoserer også de andre ekstremistene på motsatt side. Hvis bedehusene kan sende soldater til Israel, hvorfor kan ikke moskèene sende soldater til den «hellige» krigen? Bedehussoldatene bidrar til mer ekstremisme på motsatt fløy, slik ekstreme grupper alltid gjensidig har utnyttet hverandre.

Israel har problemer nok som det er, uten disse «vennene». Israels største utfordring er å avslutte okkupasjon og kolonisering, ikke å forsterke den. Israels største utfordring er å sikre en reell fredsløsning. Det kunne de oppnådd med den palestinske presidenten – hvis de hadde vilje til det. Dessverre går Israels regjering motsatt vei. Derfor må vår støtte gå til de modige israelerne og palestinerne som arbeider for fred og forsoning – ikke til de militante. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom