Bruk ytringsfridomen klokt

Kyrkja, Muslimsk Fellesråd i Rogaland og imamkomiteen har i kveld laga ei fellesuttaling der dei tar sterk avstand frå bruk av vald.

 

 

 

NRK, 12.1.2015:

http://www.nrk.no/rogaland/ber-folk-bruka-ytringsfridomen-klokt-1.12146727

Fellesfråsegna kjem som eit resultat av eit dialogmøte i bispegarden på Eiganes i Stavanger måndag kveld. Her hadde biskop Erling Pettersen invitert ei rekke muslimske leiarar. Etter terrorhandlingane i Paris etterlyste biskopen i Stavanger klar tale frå muslimar i byen om at dei forpliktar seg til ytringsfridommen. Islamsk Råd reagerte sterkt på uttalingane til biskopen, og lurer på om Stavanger-biskopen ikkje har følgd med på kva dei har gjort. Nå har biskop Erling J. Pettersen, dialogprest Kian Reme, prost Kjetil Aano, Muslimsk Fellesråd i Rogaland og imamkomiteen blitt einige om følgjande:

FELLES UTTALELSE:

I brorskapets navn, og i gjensidig respekt og anerkjennelse av hverandre etter mange års godt samarbeid om viktige felles anliggender, vil vi uttale:

Terroren i Paris har brakt oss sammen for å målbære kristnes og muslimers felles anstrengelser for fred i vår verden, samhold og respekt.

Nei til vold og terror Vi vil ta sterkt avstand fra all bruk av vold. Dette handler om kjerneverdier i kristendom, islam og alle andre trossamfunn. Vi står sammen om å fordømme all voldelig misbruk av islam og Profetens navn, på samme måte som vi står sammen om å fordømme all voldelig misbruk av kristendommen.

Ja til ytringsfrihet Norsk lov fastsetter ytringsfrihet som en sentral verdi, og som vi sammen slutter opp om – innenfor de grenser som er satt av norsk lov. Vi oppfordrer alle til å anvende ytringsfriheten klokt, og slik at den ikke misbrukes til å såre og krenke utsatte enkeltpersoner og grupper.

Troens budskap Fredskonserten i Stavanger Domkirke søndag 11 januar viser at alle religioner og livssynssamfunn i Norge deler et budskap om fred. En ærlig og åpen dialog i gjensidig respekt for hverandre gir oss ny styrke til sammen å forkynne et budskap om fred og rettferdighet, og er samtidig et klart budskap om at vi ikke finner oss i misbruk av tro og livssyn til vold, undertrykkelse og urett.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom