Da presten møtte imamen

(foto: Pål Christensen, Aftenbladet)

Aladdin Mujezinovic fortviler over IS, Boko Haram, terror i Paris og København. - Bak dette står ikke muslimer, men ekstremister som kaller seg muslimer. Ingenting i Koranen støtter opp om det de gjør.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/Da-prest-motte-imam-3645713.html

Hvem mener muslimene at Jesus var? Det var utgangspunktet for møtet mellom dialogprest Odd Kristian Reme og den bosniske imamen Aladdin Mujezinovic i St. Petri kirke i Stavanger i går. For aller først gang i Stavanger bispedømme, sannsynligvis, slapp en imam til under en gudstjeneste.

- Jesus var en stor profet. Den største før Muhammed. Han er nevnt 25 ganger i Koranen. I 15 forskjellige kapitler, og jomfru Maria er den viktigste kvinnen. Men vi tror ikke han var Guds sønn, forklarte Mujezinovic.

Både han og Reme var opptatt av fellespunktene mellom den kristne og islamske tro.

- Jesus spiller en stor rolle i begge religionene. Vi er enige om at Jesus var en profet, enige om jomfrufødselen og Messias-begrepet. Å bevisstgjøre oss om hva som er felles og hva som er ulikt, er viktig, sier Reme til Aftenbladet. Han er prest og daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Stavanger.

Dialog ingen trussel

Religiøse konflikter er blant vår tids største utfordringer, og fra prekestolen forkynte Reme at i et mangfoldsamfunn er dialog viktigere enn noen gang.

- Dialog med muslimer kan lære oss mer om Guds storhet, dialog med humanetikere kan lære oss om menneskets storhet. Det er ingen trussel mot vår egen tro, sa Reme.

Aladdin Mujezinovic kom fra tidligere Jugoslavia for 12 år siden. Han jobbet som imam fram til 2008, men er nå HMS-ansvarlig på Johannes læringssenter. Han har opplevd å bli steinet på vei til en begravelse i Bosnia, av ortodokse kristne.

- Innenfor 500 kvadratmeter i Sarajevo kan du finne alle de store religionene. Kirker, synagoger, moskeer. Det gir mange spenninger, forteller han.

Koranen rettferdiggjør ikke

Nå fortviler imamen over bildet nordmenn har av muslimer, skapt av rystende historiene om drap, terror og ødeleggelser i Allahs navn på løpende bånd i aviser og tv.

- Men dette er ikke islam som beskrevet i Koranen. Dette er altså ekstremister som kaller seg muslimer. Men de er det ikke.

- De sier selv at de det ...?

- Koranen rettferdiggjør ikke terror og drap.

- De hevder jo selv å være muslimer?

- Ja, men det er de ikke. Det er det som er så fryktelig synd for alle oss andre som kaller oss muslimer, sier Mujezinovic som understreker at Koranen slett ikke sier at alle kristne skal omvendes til å bli muslimer,

- Den sier at vi muslimer ønsker å bli anerkjent av de kristne, sier Mujezinovic , som selv ikke føler at det er blitt vanskeligere å være muslim i Norge.

Reme kan imidlertid fortelle at han hører muslimer fortelle om en tøffere hverdag.

- Muslimske foreldre forteller at barna deres kommer hjem fra skolen med spørsmål om barna selv er terrorister. Det viser hvor vanskelig dette er, legger Reme til.

Kan ikke påvirke

- Har du som tidligere imam noen mulighet til å påvirke de ekstreme miljøene?

- Nei, det vil jeg ikke si. Jeg er muslimsk bosnier i Norge. Å påvirke muslimske miljøer i andre land har jeg liten mulighet til, sier han og legger til at han er først og fremst menneske, så bosnier og muslim.

- Spennende, kontrer Reme. - Det er omtrent de samme ord som den store Grundtvig (Nikolai Frederik Severin Grundtvig, dansk prest, forfatter, filosof, historiker, salmedikter, folkeopplyser og politiker, red. anm.) sa på 1800-tallet. "Først menneske, så kristen".

Å finne fellespunkter er altså viktig for dialogprest Reme. Han fikk gode tilbakemeldinger fra menigheten etter gudstjenesten i går.

- Men hvilken effekt kan et slikt møte mellom en prest og en imam egentlig ha?

- Å få vite mer om hva andre tenker er alltid nyttig. Det handler om å holde fast på grensene, men rive ned barrikadene. Dette var bare ett mange møter. Summen er økt toleranse og respekt, sier Reme.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom