Dugnad mot ekstremisme

10. november inviterer ordfører Christine Sagen Helgø skolefolk, foreldreutvalg, idrettslag, politi og barnevern, kristne, muslimske og andre livssynsorganisasjoner, ja alle som vil, til startskuddet for en langvarig dugnad mot radikalisering av ungdomsmiljøene i byen.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom