For dei mindre skråsikre

DOMKYRKJA er mørk. Alle kjende ritual er borte, det er inga messe folk kjem for denne sundagskvelden, inga gudsteneste.

 

 

Kommentar av Solveig Sandelson Grødem:

Aftenbladet 12.1.2015:

http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/For-dei-mindre-skrasikre-3606381.html

 

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom