- Hvorfor må jeg forsvare meg?

Det syke folk gjør i islams navn er like fjernt og ukjent for meg som for andre nordmenn, sier tobarnsmor og lærer Feyza Yildiz Kocaguzel (31). Hun var blant de mange som tok ordet på et åpen dialogmøte om radikalisering av ungdom i Norge. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom