Tolv religioner samles

I januar arrangeres en konsert med bønn og sanger fra tolv religioner i Stavanger Domkirke. De skal synge og be for fred mellom religioner og nasjoner.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom