Solidaritet med forfulgte

St Petri kirke, 16 november 2014:

"Det finnes farlige skriftord. Noen skriftord, enten vi finner dem i Bibel eller Koran eller andre steder, - har kraft til å mobilisere den totale offervilje. Samtidig ser vi at det er mange som bruker hellige tekster til aggresjon og undertrykkelse."

 

 

Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte:

«Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

Mark 10,28-31

(Preken i St Petri kirke 16 november 2014)

Rett før vår tekst sier Jesus:

Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.

Vi hører ikke til blant dem som har forlatt alt for å følge Jesus. Vi følger Jesus, vi tror på ham – men vi forlater ikke alt. Mange av oss er rike, men vi gir ikke bort alt vi eier - ikke en gang når Jesus sier at rikfolk skal streve hardt for å komme gjennom porten ….

Vi ser opp til og hyller dem som gir alt. Vår tro er ikke alene om å hylle dem som gir alt. Det hender ofte at nasjoner kaller på offervilje, og at noen gir sitt liv for den gode sak. Noen gir sitt liv for Guds rike.

Andre gir sitt liv for en dårlig sak.

Korstogene var en dårlig sak. Og nå reiser tusenvis av europeiske ungdommer for å slåss for ISIL. De tar liv – og de er villige til å gi sitt liv for den bestialske ondskap. Og kanskje det verste: De tror at de tjener Gud.

Ytterliggående kristne sionister støtter voldelig ekstremisme fra settlere i Palestina. De tror også at de tjener Gud. Noen av dem melder seg til tjeneste for den israelske okkupasjonshæren, som Aftenbladet rapporterte på fredag. ISIL-krigere framstår uten tvil som mer skremmende og bestialske enn disse middelaldrende bedehusfolkene fra Rogaland og Agder. Men stridsvognene de poserer foran har bare for få måneder siden deltatt i årets Gazakrig, der et tusentalls sivile ble drept - mange av dem barn.

La det ikke være noen tvil: Dette er voldelig ekstremisme. Gode kristne gjør ikke slikt. Gode muslimer eller gode jøder gjør heller ikke slikt. Jesaja formaner oss:

«Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre ondt."

Det finnes farlige skriftord. Noen skriftord, enten vi finner dem i Bibel eller Koran eller andre steder, - har kraft til å mobilisere den totale offervilje. Samtidig ser vi at det er mange som bruker hellige tekster til aggresjon og undertrykkelse.

Dagens tekst kan misbrukes, og har vært misbrukt. Koranen misbrukes. Noen tror at ondskap skal belønnes med direkte adgang til paradis, med jomfruer på kjøpet.

Derfor må vi sette ordene fra Markus-evangeliet inn i sin rette sammenheng. Dagens tekst er trøsteord til de forfulgte. Ordene er sterkt inspirert av Jobs Bok. Den tidlige kristne kirke opplevde harde forfølgelser både fra synagogen og fra den romerske statsmakt. Apostler og disipler ble torturert og drept for Jesu navns skyld.

Jesus gir dem trøst. Dere skal vinne fram, noen vil oppleve å kunne gjenskape livet og kjærligheten her og nå – andre vil belønnes på den siste dag.

De siste skal bli de første …

Dagens tekst er trøsteord til andre enn oss. Men når ett lem lider, lider hele kroppen, som Paulus sier. Derfor kalles vi i dag til solidaritet med de forfulgte. De kristne lider i Midtøsten. Vestens kriger har ledet dem fra asken til ilden. Kristne som opplevde beskyttelse under despoter som Muammar

Gaddafi, Saddam Hussein og Bashir al-Assad, opplever i dag forfølgelser, drap og fordriving.

De kristne har levd som en integrert og beskyttet minoritet i den arabiske verden i 1400 år. Disse kristne er ikke et resultat av vestlig misjon, men er arvtakerne etter den aller første kirke.

De første har blitt de siste …

Vi kalles til solidaritet og forbønn for våre forfulgte brødre og søstre. Og vi kalles til solidaritet og forbønn også for de andre av Abrahams barn som lider. For alle som forfølges på grunn av tro, politisk overbevisning, seksuell orientering.  Krystallnatten ble markert sist søndag. Da var det jødene som led helt ufattelige tap, og fortsatt ulmer antisemittismen.

Anti-islamske krefter har tatt opp den antisemittiske arven og er sterkt utbredt i Europa og i Norge.

Og norske myndigheter er fortsatt mer opptatt av hvem som ikke skal få være her, enn av dem som forfølges. Religiøs overbevisning og konvertering blir «skjønnsmessig» ikke trodd på, uansett hva menighetsledere og prester bevitner. Hva slags «skjønn» er det som utøves når den overgår kunnskap, kjennskap og nærhet?

De siste skal bli de første til å bli ut-transportert …

De første skal bli de siste.

Abrahams barn var de første utvalgte. Mange jøder trodde at de var aleine om å være Abrahams barn, at de var de første. Jesus sier at de som tror på ham nå er blitt de første.

Men det er kanskje greit nok å komme sist, bare de også får være med …

Gunnar Roalkvam skal få avslutte denne prekenen med diktet

Å vera fysst

Det e ingen vits i å ble fysst, å komma fram aleina.

Det bler kje kjekt før me andre komme, alligavel.

Ta det rolig, ta meg i håndå, så tar me skritt for skritt.

Ein gong bler du fysstemann, ein aen gong e det andremann

som tenke lengst.

Og før me vett ordet av det, har sistemann fått rett.

Det går an å gå foran, uden å ble fysst,

aleina. 

 

Ære være Gud vår Far, sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir èn sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. 

 

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom